Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hautreliéf – význam cudzieho slova

výrazná vypuklá plastika vystupujúca z plochy, vysoký reliéf