Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

havária – význam cudzieho slova

poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave; dopravná alebo priemyselná nehoda