Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hedžra – význam cudzieho slova

počiatok islamského letopočtu od Mohamedovho príchodu z Mekky do Mediny roku 622 nášho letopočtu, hidžra