Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hedonický – význam cudzieho slova

rozkošnícky, zmyselný