Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hegemónia - význam cudzieho slova

vedúce postavenie, vedúca úloha; nadvláda