Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hegemónia – význam cudzieho slova

vedúce postavenie, vedúca úloha; nadvláda