Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

helénizmus – význam cudzieho slova

obdobie neskorého gréckeho staroveku; umenie a kultúra tejto doby; jazykový prostriedok prevzatý do iného jazyka zo starej gréčtiny alebo v nej vytvorený