Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliofóbny – význam cudzieho slova

tieňomilný, sciofilný