Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliofóbny - význam cudzieho slova

tieňomilný, sciofilný