Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliofilný – význam cudzieho slova

svetlomilný, slnkomilný