Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliofilný - význam cudzieho slova

svetlomilný, slnkomilný