Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemianestézia – význam cudzieho slova

znecitlivenie ľavej alebo pravej polovice tela