Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemianestézia - význam cudzieho slova

znecitlivenie ľavej alebo pravej polovice tela