Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemochróm - význam cudzieho slova

krvné farbivo