Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemodialýza - význam cudzieho slova

liečba umelým prečisťovaním krvi pri poruche funkčnosti obličiek