Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemoglobinúria – význam cudzieho slova

prítomnosť hemoglobínu v moči