Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemolýza – význam cudzieho slova

rozpad červených krviniek, pri ktorom sa uvoľňuje hemoglobín