Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemolyzín – význam cudzieho slova

protilátka rozpúšťajúca červené krvinky