Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemolyzín - význam cudzieho slova

protilátka rozpúšťajúca červené krvinky