Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemotoxín – význam cudzieho slova

krvný jed spôsobujúci rozklad červených krviniek