Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemotoxín - význam cudzieho slova

krvný jed spôsobujúci rozklad červených krviniek