Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hepatický – význam cudzieho slova

pečeňový