Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hepatológia – význam cudzieho slova

lekárstvo chorôb pečene