Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heréza – význam cudzieho slova

kacírstvo, hlásanie bludov z hľadiska katolíckej cirkvi; zastávanie názorov odlišných od oficiálnych