Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herbár – význam cudzieho slova

bylinkár, zbierka sušených rastlín a kniha na ich uloženie; súpis liečivých rastlín