Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heroický – význam cudzieho slova

hrdinský