Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herpetológia - význam cudzieho slova

náuka o hadoch