Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

herpetológia – význam cudzieho slova

náuka o hadoch