Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hetéra – význam cudzieho slova

starogrécky typ samostatne žijúcej ženy, spravidla milenky významného muža; antická vzdelaná a kultivovaná priateľka