Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteróza - význam cudzieho slova

jav pri krížení organizmov, keď kríženci prvej generácie nejakým spôsobom prevyšujú rodičov