Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterochromozóm – význam cudzieho slova

pohlavný chromozóm, ktorý určuje pohlavie