Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterochromozóm - význam cudzieho slova

pohlavný chromozóm, ktorý určuje pohlavie