Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterocyklický – význam cudzieho slova

súvisiaci s organickými cyklickými zlúčeninami