Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterofág - význam cudzieho slova

živočích živiaci sa rôznorodou potravou, pantofág, omnivor