Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterofázia – význam cudzieho slova

porucha reči prejavujúca sa vyslovením iného slova, než človek chcel vysloviť