Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterogénny – význam cudzieho slova

rôznorodý, nejednotný, protikladný