Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterogónia – význam cudzieho slova

rôznorodosť, striedanie rôznych spôsobov rozmnožovania