Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterogenéza - význam cudzieho slova

teória o vzniku živých organizmov z látok neživej prírody; striedanie generácií