Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteroklíza – význam cudzieho slova

gramatický jav, keď to isté slovo má tvary od rôznych kmeňov a skloňuje sa podľa rôznych vzorov, rôznosklonnosť