Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterolália – význam cudzieho slova

chorobná neusporiadanosť rečového prejavu, iný slovný prejav ako hovoriaci pôvodne zamýšľal