Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heterolýza – význam cudzieho slova

heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby, pri ktorom oba valenčné elektróny prejdú k jednému atómu