Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteronómia – význam cudzieho slova

jednanie podľa cudzích podnetov; závislosť na vonkajších činiteľoch; nahradenie funkcie orgánu iným orgánom