Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteronómny – význam cudzieho slova

predkladaný autoritou, nadriadeným; podmienený vonkajším podnetom