Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteronómny - význam cudzieho slova

predkladaný autoritou, nadriadeným; podmienený vonkajším podnetom