Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heteronýmia – význam cudzieho slova

pomenovanie rodových dvojíc slovami vytvorenými z rôznych slovných základov