Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heuréka – význam cudzieho slova

našiel som – údajné zvolanie Archiméda pri objave hydrostatického zákona; zvolanie pri nečakanom spoznaní