Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hexán – význam cudzieho slova

nasýtený uhľovodík so šiestimi atómami uhlíka