Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hexaéder – význam cudzieho slova

pravidelný útvar so šiestimi stenami, kocka