Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hexadecimálny – význam cudzieho slova

súvisiaci s číselnou sústavou so základom 16