Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hezitácia – význam cudzieho slova

porušenie súvislej reči lipnutím na niektorých hláskach alebo slabikách