Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hidróza – význam cudzieho slova

potenie