Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hierarchia hodnôt – význam cudzieho slova

systém hodnôt usporiadaný podľa subjektívnej dôležitosti.