Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hierarchický – význam cudzieho slova

usporiadaný podľa hodnosti, funkcie, úradu a pod.