Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hodegéza, hodegetika – význam cudzieho slova

úvod ku štúdiu