Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holocén – význam cudzieho slova

najmladšie oddelenie štvrtohôr, alúvium; geologická prítomnosť