Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

holofrastický – význam cudzieho slova

majúci platnosť celej vety